khktmd 2015


Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。


Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Bàn luận chung quanh chuyến viếng thăm Ấn Độ của Trần đại Quang và hang không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vínson ghé thăm Đà NẵngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét